הוספת פרטים לקבלת תשלום

> לחצו על הגדרות במסך הראשי בצד השמאלי של המסך
> לאחר מכן לחצו על תשלום 
> לחצו על ״לא הוגדר אמצעי תשלום״
> בחרו בין העברה בנקאית לבין bit/paybox למילוי הפרטים המתאימים

  חזרה למדריך